Metsä

Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet – nauti luonnosta vastuullisesti

Suomen ihanassa luonnossa jokainen saa liikkua vapaasti ja luontoa muutenkin hyödyntää varsin monipuolisesti. Jokamiehenoikeuden turvin meistä jokainen saa hyödyntää metsää (tietyin rajoituksin) riippumatta siitä, kuka omistaa alueen. Oikeuksista ei tarvitse maksaa eikä niiden nauttimiseen tarvita maanomistajan lupaa.

Oikeuksien mukana tulee kuitenkin myös velvollisuutensa. Metsästä ja luonnosta nauttijan täytyy myös muistaa velvollisuudet, sillä suinkaan kaikki ei ole sallittua. Vastuullinen retkeilijä kunnioittaa jokamiehenoikeuksia ja -velvollisuuksia aina luonnossa liikkuessaan.

Metsässä liikkuessasi et missään nimessä saa esimerkiksi roskata etkä aiheuttaa häiriötä muille ihmisille tai eläimille. Luonnossa ollessasi olet aina vieraana.

Kansallispuistoissa jokamiehenoikeudet eivät päde sellaisenaan, sillä ne ovat luonnonsuojelualuetta. Suojelualueella voidaan rajoittaa liikkumista suojelutavoitteen saavuttamiseksi. Tarkista aina etukäteen järjestyssäännöt mennessäsi kansallispuistoon tai muulle luonnonsuojelualueelle.

Jokamiehenoikeudet pähkinänkuoressa

Metsä

Saat

 • Liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot, palstat ja istutukset)
 • Oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, missä muukin liikkuminenkin on sallittua (kuten esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)
 • Poimia vapaasti luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • Onkia ja pilkkiä
 • Kulkea vesistössä ja järvenjäällä

Jokamiehenoikeuksiin kuuluu myös jokamiehenvelvollisuudet

Et saa

 • Aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille ihmisille tai ympäristölle
 • Häiritä lintujen pesintää tai poikasia
 • Häiritä muitakaan eläimiä
 • Kaataa tai vahingoittaa puita
 • Ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta
 • Häiritä kenenkään kotirauhaa
 • Roskata
 • Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa 
 • Kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia
 • Saa päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, ladulle tai urheilukentälle
 • Saa pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen omistamalla alueella
 • Et saa pitää koiraa kytkemättömänä 1.3. – 19.8. välisenä aikana joitain poikkeuksia lukuun ottamatta

Jokamiehenoikeudet kansallispuistoissa

Kansallispuistot ovat suojelualueita ja siksi niissä luonnonsuojelulaki antaa mahdollisuuden rajoittaa liikkumista kyseisen alueen suojelutavoitteen saavuttamiseksi. Liikkumista voidaan siten rajoittaa, jos alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyttäminen sitä vaatii. Samoin leiriytymistä voidaan rajoittaa tai se voidaan kieltää kokonaan. Myöskään koiraa ei saa koskaan pitää kytkemättömänä kansallispuistossa. Tarkista aina etukäteen ennen kansallispuistoon menoa kyseisen alueen säännöt.

Jokamiehenoikeudet ja tulenteko

 • Jokamiehen oikeuksiin ei kuulu tulenteko, ja tulta et täten saa tehdä mihin tahansa
 • Nuotiota ei saa tehdä maastoon ilman maanomistajan lupaa
 • Avotulta ei saa tehdä koskaan silloin kun metsäpalovaroitus on annettu tai kun metsäpalovaara on muutoin ilmeinen
 • Saat kuitenkin käyttää huoletta retkikeitintä, joka on eristetty maapohjasta ja ympäristöstä, sillä sitä ei katsota avotuleksi. Risukeitin puolestaan katsotaan avotuleksi sen kipinöintivaaran vuoksi
 • Tulen karatessa ja mahdollisten vahinkojen syntyessä tulen sytyttäjä on korvausvelvollinen
 • Tulentekoon tulee aina käytettävä sille osoitettua paikkaa jos sellainen on olemassa
 • Joissain maakunnissa on olemassa tulentekoon liittyviä poikkeuksia, jotka vaihtelevat alueellisesti. Tarkista kohdealueesi säännöt etukäteen Metsähallitukselta.

Jokamiehenoikeudet ja eläimet

Koira metsässä

 • Ratsastus kuuluu jokamiehenoikeuksiin tietyin rajoituksin. Ratsastus on sallittua, kunhan siitä ei koidu vähäistä suurempaa vahinkoa maastoon. Esimerkiksi muiden kuin ratsastukseen tarkoitettujen reittien pinta saattaa vahingoittua kavioista. Tällöin ratsastuksesta tulee sopia maanomistajan kanssa.
 • Ratsastus on kielletty kuntopoluilla, yleiseen käyttöön kunnostetuilla laduilla ja urheilukentillä.
 • Koiraa saa myös ulkoiluttaa kytkettynä luonnossa toisen mailla. 1.3-19.8. koiraa tulee kuitenkin pitää kytkettynä ihan kaikkialla.
 • Koiraa ei saa päästää vapaaksi luonnonsuojelualueella, kansallispuistossa, kuntopoluilla, yleisillä uimarannoilla, lapsille tarkoitetuilla leikkipaikoilla, toreilla, urheilukentillä eikä yleiseen käyttöön kunnostetuilla laduilla.
 • Omistajan tulee kerätä koiran ulosteet ja siirtää ne paikkaan, jossa niistä ei ole haittaa
 • Lintujen ja muiden luonnonvaraisten eläinten härintä on aina kiellettyä

Jokamiehenoikeudet ja kasvit

 • Maasta saa kerätä sinne pudonneita oksia ja käpyjä
 • Puita ei saa kaataa eikä vahingoittaa eikä niistä saa irrottaa käpyjä, oksia tai kuorta ilman maanomistajan lupaa
 • Kuusenkerkkien, sammalen, jäkälän tai kaatuneen puun ottamiseen tarvitset maanomistajan luvan
 • Kääpiä saa ottaa puuta vahingoittamatta, mutta pakuria tai pahkoja ei saa ottaa, sillä niiden irrottaminen vahingoittaa puuta
 • Rauhoitettuja kasveja ei saa poimia. Listat rauhoitetuista kasveista löydät Ympäristöhallinnan sivuilta.
 • Kansallispuistoissa voi olla eri rajoitukset liittyen kasveihin, esimerkiksi villiyrttien keruu saattaa olla kansallispuiston alueella kiellettyä. Tarkista asia etukäteen kohdekansallispuistosi järjestyssäännöistä.

Jokamiehenoikeudet ja yksityistie

Metsätie

Yksityisillä teillä jokainen saa aina kulkea jalkaisin ja polkupyörällä, mutta moottoriajoneuvolla kulkemisen ja ratsastuksen suhteen voi olla rajoituksia. Tämmöisen tien tunnistat puomista tai liikenteen kieltävästä liikennemerkistä. Yksityisellä tiellä liikkuessasi olet aina korvausvelvollinen mahdollisesta tielle aiheutuvasta vahingosta, ja tienomistaja voi periä sinulta korvauksen tien säännöllisestä käytöstä.

Tieliikennelaki kieltää auton pysäyttämisen ja pysäköimisen sellaiseen paikkaan, josta siitä koituu vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle. Moottoriajoneuvon saa ilman maanomistajan tai haltijan lupaa pysäköidä tien välittömään läheisyyteen maastoon, jos turvallinen pysäköinti edellyttää sitä eikä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa alueen omistajalle tai haltijalle.

Jokamiehenoikeudet ovat kaikkien etu

Kun jokainen noudattaa jokamiehenoikeuksia, on kaikkien mukavampi liikkua luonnossa ja nauttia sen tarjoamista ihmeistä oikeuksien suomalla laajuudella. Kauniit, puhtaat metsämme säilyvätkin sellaisina kun noudatamme yhdessä meille kaikille annettuja sääntöjä!

Viihtyisiä hetkiä luonnossa!

Saattaisit pitää myös näistä artikkeleista